Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta

 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta
 • Grill & Grating Untuk IAIN Surakarta

PROJECT DETAILS

 • Model: Vila
 • Client: Richard Owen - CEO Coco corp
 • Location: 1369 King st, North Wales
 • Model: 2015
 • Value: $350.000
 • Architects: Mark & Jaden

DESCRIPTIONS

Athana Metalindo dipercaya IAIN Surakarta untuk memproduksi grill dan grating sebagai saluran drainase di kampus IAIN Surakarta.

Projek tersebut dikerjakan selama 7 hari kerja.